האם אנשים ידעו שאני משתמש/ת בשירות מיוחד?

כן. כשאתם מקבלים או מבצעים שיחה באמצעות נגיש, הצד השני ישמע הודעה קצרה לפני שהשיחה תחובר. ההודעה מבקשת מהצד השני להיות סבלני יותר מכיוון שמדובר בשיחה נגישה. באפשרותך להשבית או לשנות הודעה זו בהגדרות האפליקציה.