למי יש גישה לשיחות שלי?

לאף אחד אחר חוץ מלך. לנגיש אין שיחה להסטורית השיחות, או לשיחות בזמן אמת. ההמרה מטקסט לקול ומקול לטקסט נעשית באופן אוטונומי. זהו הליך פרטי ומאובטח בסטנדרטים הגבוהים ביותר הקיימים בענף.