האם ניתן להתקשר לאנשים שלא התקינו את אפליקציית נגיש?

כמובן. ניתן לבצע שיחות לכל מספר טלפון ומכל מספר טלפון. רק הצד המקליד נדרש להתקין את נגיש. המשתמש בצד שני מקבל שיחת טלפון רגילה לחלוטין